การออกแบบและสถาปัตยกรรม - การเลือกไอเดียและตัวอย่าง